KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 94 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
09 Jul 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
09 Jul 2020
JOHOR 20 5,623
KEDAH 3 542
KELANTAN 17 2,186
MELAKA 14 1,370
NEGERI SEMBILAN 13 1,625
PAHANG 19 1,618
PERAK 6 2,064
PERLIS 0 44
PULAU PINANG 8 550
SABAH 13 2,683
SARAWAK 4 1,157
SELANGOR 124 31,606
TERENGGANU 1 232
WP KUALA LUMPUR 46 6,199
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 5 416
Kes Kumulatif
MALAYSIA 293 57,920

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman