KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 94 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
11 Jul 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
11 Jul 2020
JOHOR 49 5,716
KEDAH 3 545
KELANTAN 16 2,225
MELAKA 11 1,388
NEGERI SEMBILAN 16 1,649
PAHANG 20 1,651
PERAK 6 2,077
PERLIS 1 46
PULAU PINANG 3 560
SABAH 14 2,706
SARAWAK 3 1,162
SELANGOR 113 31,865
TERENGGANU 1 233
WP KUALA LUMPUR 39 6,280
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 2 422
Kes Kumulatif
MALAYSIA 297 58,530

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman