KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 82 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
26 May 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
26 May 2020
JOHOR 25 4,025
KEDAH 1 389
KELANTAN 6 1,631
MELAKA 2 946
NEGERI SEMBILAN 13 1,162
PAHANG 4 1,166
PERAK 7 1,639
PERLIS 0 25
PULAU PINANG 0 350
SABAH 9 2,287
SARAWAK 1 999
SELANGOR 96 26,451
TERENGGANU 4 147
WP KUALA LUMPUR 35 4,114
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 1 291
Kes Kumulatif
MALAYSIA 204 45,627

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman