KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 82 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
28 May 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
28 May 2020
JOHOR 23 4,073
KEDAH 5 399
KELANTAN 7 1,643
MELAKA 9 960
NEGERI SEMBILAN 12 1,197
PAHANG 8 1,179
PERAK 21 1,671
PERLIS 1 26
PULAU PINANG 9 361
SABAH 7 2,305
SARAWAK 3 1,003
SELANGOR 158 26,735
TERENGGANU 2 155
WP KUALA LUMPUR 61 4,216
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 1 293
Kes Kumulatif
MALAYSIA 327 46,221

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman