KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 106 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
04 Aug 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
04 Aug 2020
JOHOR 42 6,733
KEDAH 2 601
KELANTAN 43 2,866
MELAKA 6 1,589
NEGERI SEMBILAN 12 1,906
PAHANG 15 1,917
PERAK 8 2,205
PERLIS 0 51
PULAU PINANG 2 673
SABAH 15 2,958
SARAWAK 0 1,209
SELANGOR 103 34,096
TERENGGANU 2 265
WP KUALA LUMPUR 29 6,919
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 0 475
Kes Kumulatif
MALAYSIA 279 64,468

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman