KLIK LOKASI DENGGI

Lokasi yang terlibat dengan Denggi

Hotspot Denggi Terkini

Lokaliti wabak berlarutan melebihi tempoh 30 hari dari tarikh wabak bermula

Info Denggi

Maklumat pendidikan denggi

Kawasan Wabak Denggi

Kawasan/ lokasi yang diistiharkan sebagai wabak

iDengue ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia bersempena Hari Denggi ASEAN 2013 pada 15 Jun 2013 di Sungai Petani, Kedah. Kaedah pelaporan maklumat denggi harian dan lokasi wabak denggi melalui Portal iDengue ini lebih efisien berbanding dengan kaedah pelaporan yang dibuat secara mingguan di media cetak (surat khabar, majalah) dan media massa (tv dan radio) seperti yang diamalkan sebelum ini. Kewujudan portal ini telah dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan komuniti setempat yang berada di kawasan wabak denggi terlibat untuk mengambil langkah pencegahan dan kawalan seperti membersih kawasan persekitaran, mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aedes untuk memastikan kawasan mereka bebas daripada denggi.


  • JUMLAH KES KEMATIAN: 106 Orang

*Info dan sumber dari KKM

Kes Denggi
NEGERI KES HARIAN
PADA
07 Aug 2020
*JUMLAH KES TERKUMPUL
DARI 29 DEC 2019 HINGGA
07 Aug 2020
JOHOR 50 6,905
KEDAH 0 604
KELANTAN 26 2,964
MELAKA 11 1,618
NEGERI SEMBILAN 16 1,951
PAHANG 12 1,960
PERAK 7 2,222
PERLIS 0 52
PULAU PINANG 1 677
SABAH 16 3,001
SARAWAK 1 1,213
SELANGOR 94 34,416
TERENGGANU 1 273
WP KUALA LUMPUR 29 6,999
WP LABUAN 0 5
WP PUTRAJAYA 0 476
Kes Kumulatif
MALAYSIA 264 65,336

*Sumber Daripada Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan CPRC
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Makluman